Orvos beteg kommunikáció és hatékony gyógyszerszedés

Kedves Kollegák! ( Bevezető)

Az orvos-beteg kommunikáció és a hatékony gyógyszerszedés összefüggéseit vizsgáló cikksorozatunkkal célunk, hogy összegyűjtsük és rendszerezve közzétegyük a háziorvosi praxisban dolgozók orvos–beteg kommunikációval, gyógyszerfelírással, a megfelelő gyógyszerszedési szokások kialakításával kapcsolatos tapasztalatait, kérdéseit, megoldási javaslatait. Írásaink célja témafelvetés, a megfelelő gyógyszerszeres terápiát alakító kommunikációs helyzetek, lehetőségeink, akadályaink közös megvitatása.

Felbontatlan gyógyszerek a szemétkosárban

Az elmúlt években megszaporodtak az orvos-beteg kommunikáció és a gyógyszerszedési hatékonyság összefüggéseit vizsgáló kutatások. Az eredmények szerteágazóak, abban azonban a szakértők egyetértenek, hogy az gyógyszerfelírást és a gyógyszeres terápiát kísérő kommunikáció alapvetően befolyásolja a gyógyszerszedési viselkedést. A trendelemzések elgondolkodtatóak. Az Európai Unióban évente több száz millió euró értékben dobunk ki fel nem használt gyógyszert, közel egyharmadát felbontatlan csomagolásban. Az Egyesült Államokban évi 300 milliárd dollárra becsülik a nem megfelelő adherencia egészségügyi költségeit. Német biztosítók adatai szerint, egyes krónikus betegségek esetén a kezeltek ötöde már a második receptet sem váltja ki, egy év után pedig 60 százalék a gyógyszerelhagyók aránya.

Fontos, hogy érzi magát az orvos? Kommunikáció a mindennapi praxisban

A mindennapokban a megfelelő gyógyszeres terápiát számos akadály nehezítheti. A tapasztalatok alapján különösen nehéz a megfelelő gyógyszerszedés kialakítása krónikus betegséggel élő, mentálhigiénés problémákkal rendelkező pácienseinknél. További problémát jelenthet az alacsony iskolázottság és az elszegényedés. Mindehhez kapcsolódik az orvosokra nehezedő, világszerte megfigyelhető „gyógyszerracionalizálási” elvárás, ami a gyógyszerváltással kapcsolatos további nehézségek leküzdését jelentheti. Egyéb lehetséges okok is jól ismertek. Az időnyomás, az adminisztrációs terhek hátráltatják a megfelelő orvos-beteg kapcsolatot. Hogy a téma mennyire meghatározó, jól mutatja az a tanulmány, amely az orvosok közérzete és pácienseik gyógyszerszedési hatékonysága között talált összefüggést.

Az orvosok védelme

A szakmai elemzések egyöntetűen mutatják, hogy a megfelelő orvos-beteg kommunikáció
nemcsak a gyógyítás hatékonyságát növeli, de védőfaktor lehet az orvosi kiégés megelőzésében, illetve a nehéz gyógyítási helyzetekkel való megküzdésben is.

Láthatatlan kapcsolat

A gyógyszerszedési kutatások legizgalmasabb részét alkotják azok az esetek, ahol a fenti akadályozó tényezők egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben találhatók meg, ugyanakkor a gyógyszerek megfelelő szedése valamilyen „láthatatlan oknál fogva” mégsem valósul meg. Ezekben az esetekben többnyire olyan, lélektani, illetve kulturális tényezők működnek, amelyeket a gyógyító és a páciens közötti „láthatatlan kapcsolat” kelt életre. Cikksorozatunk következő írása a gyógyszeres terápiát befolyásoló racionális és érzelmi elemek vizsgálatával foglalkozik.

Kérjük, hogy addig is ossza meg velünk a témával kapcsolatos gondolatait, tegye fel kérdéseit. Örömmel várunk rövid esettanulmányokat, problémafelvetéseket és megoldási javaslatokat.

Léder László, Keresztes Karola